Politica de retur

Politica de retur – K-SPORT POLSKA KRZYSZTOF KAFEL


Capitolul I – Dispoziții generale

1. Înțelesul unor termeni

1.1. Termenii cu majuscule folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile K-sport Polska Krzysztof Kafel.

2. Completarea Politicii de retur

2.1. În urma achiziționării Produselor comercializate de Societate, prin intermediul Website-ului, între Dumneavoastră și Societate se încheie un Contract la distanță. Conținutul acestui Contract la distanță este prevăzut de Termenii și Condițiile K-sport Polska Krzysztof Kafel împreună cu dispozițiile legale ce se aplică în completare, de Politicile GDPR și de prezenta Politică de retur.

2.2. Politica de retur prevede, în continuare, condițiile în care puteți beneficia de dreptul de a returna Produsele, urmând a vă fi rambursate sumele achitate cu ocazia achiziției.


Capitolul II – Dreptul de retragere din contract (dreptul de retur al Produselor) acordat Consumatorilor


3. În conformitate cu dispozițiile legale, dacă aveți calitatea de Consumator, beneficiați de un drept de retragere din Contractul la distanță încheiat, fără a fi necesar să vă justificați în vreun fel decizia. Altfel spus, aveți posibilitatea de a returna Produsele achiziționate în urma încheierii Contractului la distanță, în condițiile descrise mai jos, fără a fi necesar să vă justificați decizia, urmând ca Societatea să vă restituie sumele de bani achitate cu titlu de preț. Dispozițiile legale conținute în art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2014 prevăd următoarele: „Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 30 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14”.

4. Dacă nu aveți calitatea de Consumator, înțelegeți și acceptați că nu puteți beneficia de dreptul de retragere (dreptul de retur), decât în cazurile expres și limitativ acordate de Societate, astflel cum vor fi prezentate în continuare.

5. Potrivit dispozițiilor legale, dreptul de retragere poate fi exercitat într-o perioadă de 30 zile de la momentul livrării produselor, detaliat mai jos.

6. Astfel, perioada de retragere în care puteți opta pentru returnarea Produselor expiră în termen de 30 de zile din:

  1. Ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a Produselor;
  2. În cazul în care efectuați o singură comandă cu privire la mai multe Produse, iar acestea sunt livrate separat sau în mai multe loturi, din ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a ultimului Produs sau lot de Produse.

7. Pentru a returna Produsele este necesar să completați formularul de retur disponibil pe Website sau formularul prevăzut în anexă pe care îl puteți transmite la adresa: contact@ksport.ro.

8. După transmiterea opțiunii de retragere, veți primi un mail de confirmare a solicitării efectuate, în care veți regăsi instrucțiunile necesare returnării. Produsul pe care doriți să îl returnați va fi ridicat prin intermediul firmelor de curierat partenere.

9. Trebuie să aveți în vedere că Dumneavoastră veți suporta costul transportului aferent returnării Produsului.

10. Pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur este necesar să ne comunicați formularul de retur înainte de expirarea perioadei de 30 zile. În conformitate cu dispozițiile legale și în funcție de preferințele Dumneavoastră, aveți posibilitatea de a utiliza și formularul prevăzut în Partea B din Anexa Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

11. După comunicarea opțiunii Dumneavoastră, în sensul exercitării dreptului de retragere (retur), Contractul la distanță nu va mai fi executat, obligațiile prevăzute în acesta fiind stinse.

12. În cazul în care ați achitat prețul Produselor (inclusiv costurile de transport), declarați și acceptați expres că acest preț încasat să vă fie restituit prin transfer bancar, în contul indicat în formularul prevăzut pentru retur. Sumele în cauză vă vor fi rambursate în termen de maximum 30 zile de la comunicarea retragerii, sub rezerva returnării Produselor până la expirarea acestui termen. Este posibil ca perioada de timp pentru returnarea sumelor să se prelungească, în cazul în care Produsele ajung la Noi spre sfârșitul perioadei menționate, de 30 zile. Totuși, în cazul în care nu aveți un cont bancar, vă rugăm să ne contactați la coordonatele indicate pentru a conveni un mijloc prin care să vă restituim sumele în cauză.

13. Anterior restituirii sumelor de bani achitate cu titlu de Preț, Societatea își rezervă dreptul de a efectua verificări la data returnării Produselor de către firma de curierat, pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări. În măsura în care Produsul prezintă unele neconformități, contravaloarea prețului achitat de Dumneavoastră, ce urmează a fi restituit, va fi diminuat cu suma necesară reparării acestor neconformități. În acest sens, dacă va fi cazul, vă vom informa în consecință. Dispozițiile legale în materie prevăd: „consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere”.


Capitolul III – Lipsa/Încetarea/Pierderea dreptului de retragere din Contractul la distanță (dreptului de retur)


14. În conformitate cu dispozițiile legale, nu beneficiați de dreptul de retragere din Contractul la distanță (dreptul de retur la Produselor) în cazurile prevăzute de art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, în special în următoarele situații:

  1. În cazul în care achiziționați Produse confecționate după specificațiile prezentate de Dumneavoastră sau personalizate în mod clar, în măsura în care Societatea v-a oferit acest serviciu;
  2. În cazul în care ați achiziționat Produse sigilate, iar acestea au fost desigilate de Dumneavoastră și astfel nu mai pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă;

15. Dacă unul din Produsele achiziționate intră în categoria menționată mai sus, atunci nu mai puteți returna Produsul în cauză.

16. Astfel, declarați și acceptați în mod expres că nu beneficiați de dreptul de retragere/dreptul de retur în situațiile descrise.


Capitolul IV – Dreptul de retragere din contract (dreptul de retur al Produselor) acordat Agenților Economici


17. De la caz la caz, societatea va putea acorda dreptul de returnare a Produselor achiziționate și Agenților Economici, însă fără să își asume o obligație în acest sens. Astfel, returnarea Produselor achiziționate de persoanele care nu au calitatea de Consumatori rămâne la latitudinea Societății, după analizarea cererii de retur formulate.


Capitolul IV – Alte informații


18. În măsura în care aveți nevoie de alte informații cu privire la Politica de retur sau dacă întâmpinați dificultăți în returnarea Produselor, vă rugăm să ne scrieți la coordonatele indicate pentru contact sau la adresa:. ksport.ro.

19. Societatea își rezervă dreptul de a modifica Politica de retur după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul sau Produsele Societății.

20. Această Politică de retur a fost actualizată la data de 23.02.2022.

Anexă


Clauzele formularului aferent exercitării dreptului de retragere (dreptul de retur)


Prezentul formular se trimite înapoi completat, doar dacă doriți să vă retrageți din contract, la adresa de e-mail indicată mai jos.

Către: K-SPORT POLSKA KRZYSZTOF KAFEL

E-mail: info@ksport.ro

Telefon: 0748641808

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul încheiat/comanda plasată la data de ________, prin care am achiziționat următoarele Produse: ________________________________________.

Am primit Produsele de la curier la data de:______________________________.

Numele: ________________________________; Prenume: ___________________________________;

Adresa: ___________________________________________;

Contul bancar în care se va efectua rambursarea sumelor achitate în baza contractului este deschis la banca _______________________________:

_____________________________________

Semnătura
__________________________

Data
__________________________

To Top